Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 14 बीज पेरले गेले

Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 14 बीज पेरले गेले

आम्ही विनामूल्य Maharashtra Board Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 14 बीज पेरले गेले कृती | स्वाध्याय | प्रश्नोत्तर Pdf स्वरूपात प्रतुत करून देत आहोत. आपण जर Class 10th Marathi Aksharbharti Solutions | Digest च्या शोधात आहात तर तुह्मी योग्य ठीकानि आला आहात. आमच्या तज्ञ शिक्षकांच्या टीमने या पाठचा अभ्यास केला आहे आणि ज्या विद्यार्थ्यांना या पाठचा सारांश देण्यात अडचणी येत आहेत त्यांच्यासाठी नोट्स तयार केल्या आहेत. आम्ही तुम्हाला खात्री देतो की आमच्या पीडीएफ फाइल्स वापरून तुम्ही अधिक गुण मिळवू शकता. आम्ही तुम्हाला सांगू या की या प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रश्नांची उत्तरे आमच्या तज्ञ शिक्षक संघाने तयार केली आहेत. येथे तुम्हाला तीन पीडीएफ फाइल्स मिळतील, त्यापैकी पहिल्या पीडीएफ फाइल्समध्ये पाठ्यपुस्तकातील प्रश्नांची उत्तरे आहेत तर दुसऱ्या पीडीएफ फाइल्समध्ये तुम्हाला सरावांसाठी अतिरिक्त अतिरिक्त प्रश्न मिळतील. तिसर्‍या आणि शेवटच्या पीडीएफ फायलींमध्ये, तुम्हाला या प्रकरणाचा संपूर्ण अभ्यास मिळेल.

तुम्हाला माग्दर्शिका/गाईडची काळजी करण्याची गरज नाही कारण आमची पीडीएफ सोल्यूशन्स वापरल्यानंतर तुम्हाला त्यांची गरज भासणार नाही. या पोस्टच्या शेवटी तुम्हाला सर्व पीडीएफ फाइल्स मिळतील, म्हणून आम्ही तुम्हाला संपूर्ण लेख वाचण्याची विनंती करू इच्छितो.

Board ClassChapter
Maharashtra state Board10thChapter 14 बीज पेरले गेले

Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 14 बीज पेरले गेले questions answers in pdf format:

Questions and answers of class 10th Chapter 14 Bij perale gele in Pdf

तुम्ही ज्याची वाट पाहत होता ते येथे तुम्हाला मिळेल. शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी, आता तुम्हाला महाराष्ट्र राज्य बोर्डाच्या इयता 10 वी मराठी अक्षरभारती विषयातील पाठ 14 ” बीज पेरले गेले “ च्या pdf फाइल्स खाली सापडतील.
खाली तुम्ही PDF फाइल पाहू शकता जी डाउनलोड केली जाऊ शकते परंतु पुढे जाण्यापूर्वी, कृपया खाली दिलेल्या आमच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करा.

Pdf file कशी डाऊनलोड करावी ?

खाली आपणास आमची pdf file दिसत आहे त्या खालील मेनू बटन देखील दिसत असेल. पुढील पेज बघण्यासाठी आपणास next बटन वर क्लिक करावे लागेल. अश्या प्रकारे आपण सर्व pdf file मधील प्रश्नोत्तरे बघू शकाल.

जर आपणांस खालील pdf फाईल डाऊनलोड करायची असेल तर Download Now या बटनावर क्लिक करावे लागेल. बटांवर क्लिक केल्या नंतर 15 सेकंदाचा वेळ थांबा. त्यानंतर आपणास प्रश्नोताराची pdf file डाऊनलोड करण्यास मिळेल.

Chapter-14-बीज-पेरले-गेले


Do you want to download above file In pdf ?

Pdf फाईल डाऊनलोड करा


Download our Other Important PDF files ↴

Chapter 14 बीज पेरले गेले - Text book Exercise


Chapter 14 बीज पेरले गेले - Additional Extra Exercise:


Chapter 14 बीज पेरले गेले - Entire Exercise:


Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 14 बीज पेरले गेले: Pdf Download

Download Marathi class 10th Chapter 14 Bij perale gele pdf file

कधी- कधी काही तांत्रिक अडचणीचा विचार करता वरील दिलेल्या फाइल्स डाऊनलोड करत असताना काही अडचणी येवू शकतात.

आपणस जर वरील दिलेल्या Pdf फाइल्स डाऊनलोड करण्यास काही अडचणी येत असतील तर आपण खाली रकान्यात दिलेल्या Download बटनाला क्लिक करून मजकुराह डाऊनलोड करू शकता.

पाठाचे नाव मजकूर डाऊनलोड
Marathi Aksharbharti Solutions
Chapter 14 बीज पेरले गेले
Text book ExerciseDownload
Download
Marathi Aksharbharti Solutions
Chapter 14 बीज पेरले गेले
Additional Extra ExerciseDownload
Download
Marathi Aksharbharti Solutions
Chapter 14 बीज पेरले गेले
Entire ExerciseDownload
Download

‌‌

Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 14 बीज पेरले गेले: Notes

Class 10th Marathi Chapter 14 Bij perale gele notes:

आपण इयत्ता 10 वी मराठी अक्षरभारती पाठ 14 " बीज पेरले गेले " अध्ययन करत असताना, आपण पाहू शकतो की या पाठच्या मध्यंतरी बरेच प्रश्न विचारले जातात आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांची उत्तरे देणे अपेक्षित असते. काही विद्यार्थ्यांना उत्तर देताना काही समस्या येऊ शकतात, परंतु आम्ही तुम्हाला वचन देतो की आमच्या उत्तराचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, तुम्हाला अशा प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा आत्मविश्वास मिळेल. आमच्या तज्ञ टीम शिक्षकाने प्रश्नोताराची अनेक भागांमध्ये विभागणी केली आहे, ज्यामुळे तुम्हाला हा पाठ अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यास मदत होईल. पुढील भागांवर एक नजर टाका:

 • Chapter 14 बीज पेरले गेले (आकलन कृती)
 • Chapter 14 बीज पेरले गेले (स्वमत)
 • Chapter 14 बीज पेरले गेले (अतिरिक्त प्रश्नोत्तरे)
 • Chapter 14 बीज पेरले गेले (शब्दार्थ)
 • Chapter 14 बीज पेरले गेले (सामनार्थी शब्द)
 • Chapter 14 बीज पेरले गेले (विरुद्धार्थी शब्द)

Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 14 बीज पेरले गेले Summary in Marathi

बीज पेरले गेले पाठपरिचय

‘बीज पेरले गेले’ हा पाठ लेखक ‘चंदू बोर्डे’ यांनी लिहिला आहे. या पाठात त्यांनी आपल्या बालपणातील काही आठवणी सांगितल्या असून आपल्या मनात क्रिकेटचे बीज कसे पेरले हे सांगितले आहे.

Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 14 बीज पेरले गेले Summary in English

This poem is written by George Lopis. In it, he speaks, at length, about the traits of a tree its patience, generosity, cooperation and resoluteness in difficult situations. Always be happy and evergreen like a tree. This is the message in this poem.

Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 14 बीज पेरले गेले Exercises or questions answers: Question Bank

Question bank for Chapter 14 Bij perale gele:

जे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षेची तयारी करत आहेत आणि बोर्डात अधिक गुण मिळवू इच्छितात ते आमच्या प्रश्न बँकेचा वापर करू शकतात, त्यापैकी काही प्रश्न तुमच्या अंतिम परीक्षेत निश्चितच विचारले जाऊ शकतात.
आमच्या pdf फाईलच्या शेवटी, तुम्हाला इयत्ता 10 वी मराठी अक्षरभारती पाठ 14 " बीज पेरले गेले " मिळेल. आमच्या तज्ञ टीमचा प्रश्न बँकेवर विश्वास आहे जे तुम्हाला अधिक गुण मिळविण्यात मदत करेल.
आमच्या शिक्षकांच्या तज्ञ टीमने या प्रश्नांसाठी सर्वोत्तम उत्तरे तयार केले आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आमच्या PDF फाईलमध्ये दिली आहेत जी खाली दिली आहे. तुम्ही तुमच्या फावल्या वेळेत अभ्यास करण्यासाठी ते डाउनलोड करू शकता. इयत्ता 10 वी मराठी अक्षरभारती पाठ 14 " बीज पेरले गेले " च्या स्वाध्याय पीडीएफ फाइलमध्ये तुम्हाला खाली दिलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नपेढीचे निराकरण सापडेल.
आम्हाला आशा आहे की ही प्रश्न बँक तुम्हाला तुमच्या परीक्षेच्या तयारीमध्ये थोडी मदत करेल.

Question Bank

प्रश्न 2. कारणे लिहा.

(i) वडिलांना मुलांसाठी खेळणी विकत घेणे शक्य नव्हते.

उत्तर: लेखकाचे वडील त्या वेळेस पोलीस खात्यामध्ये तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करत होते. त्यामुळे घरखर्च भागवताना फार त्रास होत असे म्हणून पैशाअभावी ते मुलांना खेळणी विकत घेऊ शकत नव्हते.

(ii) लेखक व त्यांच्या थोरल्या भावाला काकांकडे पुण्यातच रहावे लागले.

उत्तर: लेखकाचे वडील पोलीस खात्यात असल्यामुळे त्यांची बदली वडगावला झाली. चांगले शिकावे, मोठे ऑफिसर व्हावे व घराण्याचे नाव उज्ज्वल करावे यासाठी त्यांना व त्यांच्या भावाला काकांकडे पुण्यातच रहावे लागले.

प्रश्न 3. उताऱ्यानुसार घटनांचा क्रम लावा.

(i) वडीलांनी मन घट्ट करून निरोप घेतला.

(ii) वडिलांची बदली वडगावला झाली.

(iii) आम्ही शिकावे मोठे व्हावे असे त्यांना वाटे.

(iv) पुण्यातच शिक्षणासाठी मला व भावाला रहावे लागले.

उत्तर:

(i) वडिलांची बदली वडगावला झाली.

(ii) पुण्यातच शिक्षणासाठी मला व भावाला रहावे लागले.

(iii) आम्ही शिकावे मोठे व्हावे असे त्यांना वाटे.

(iv) वडीलांनी मन घट्ट करून निरोप घेतला.

प्रश्न 4. एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

(i) लेखकाचा जन्म कुठे झाला?

उत्तर: लेखकाचा जन्म पुण्यात झाला.

(ii) लेखकाचे वडील कुठल्या खात्यामध्ये नोकरी करत?

उत्तर: लेखकाचे वडील पोलीस खात्यामध्ये नोकरी करत.

(iii) वडिलांची बदली कोठे झाली?

उत्तरः वडिलांची बदली वडगावला झाली.

(iv) लेखक व त्यांच्या भावाला शिक्षणासाठी कोठे रहावे लागले ?

उत्तर: लेखक व त्यांच्या भावाला शिक्षणासाठी पुण्यातच त्यांच्या काकांकडे रहावे लागले.

प्रश्न 5. कंसातील योग्य शब्द वापरून रिकाम्या जागा भरा.

(i) दुसऱ्या मुलांच्या हातात ……………………….. पाहून आम्हाला त्यांचा हेवा वाटत असे. (वही, पेन, खेळणी, विटी)

(ii) तिथेच झोप लागायची आणि जाग यायची ती ……………………….. प्रेमळ कुशीत. (आईच्या, ताईच्या, बायकोच्या, बाबांच्या)

(iii) ……………………….. नाव उज्ज्वल करावे या उद्देशाने त्यांनी कसेबसे मन घट्ट करून आमचा निरोप घेतला. (शालेचे, गावाचे, घराण्याचे, देशाचे)

उत्तर:

(i) खेळणी

(ii) आईच्या

(iii) घराण्याचे

कृती २ : आकलन कृती

प्रश्न 1. उत्तरे लिहा.

(i) पोलीस खात्यात नोकरी करणारे – [लेखकाचे वडील]

(ii) लेखक व भाऊ शिक्षणासाठी यांच्याकडे राहिले – [काकांकडे]

प्रश्न 2. आकृतिबंध पूर्ण करा.

प्रश्न 3. खालील शब्दांना मराठी शब्द सुचवा.

(i) बॅट – लाकडी फळी

(ii) स्टंप – यष्टी

(iii) बॉल – चेंडू

(iv) कॅम्प – शिबीर

प्रश्न 4. चूक की बरोबर ते लिहा.

(i) वडिलांची बदली मडगावला झाली.

(ii) लेखक खेळकर होते.

(iii) भाऊ व लेखक यांना शिक्षणासाठी मामांकडे रहावे लागले.

(iv) मुलांनी ऑफिसर व्हावे अशी मामीची इच्छा होती.

उत्तर:

(i) चूक

(ii) बरोबर

(iii) चूक

(iv) चूक

कृती ३ : स्वमत

प्रश्न 1. लेखकाच्या आईवडिलांनी मन घट्ट करून का निरोप घेतला असेल? तुमच्या शब्दांत सांगा.

उत्तरः प्रत्येक आईवडिलांची एकच इच्छा असते की आपले मूल मोठे व्हावे, आपले व आपल्या घराण्याचे नाव त्याने उज्ज्वल करावे. मुलांच्या नावाने आपण ओळखले जावे. प्रत्येक पालकांची ही एकच इच्छा असते की, आपल्या मुलांची उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी, त्याची प्रसिद्धी व्हावी. त्याप्रमाणेच लेखकांच्या आईवडिलांचीही लेखक व त्यांचे भाऊ मोठे व्हावे, मोठे ऑफिसर व्हावे, आपले नाव उज्ज्वल करावे ही इच्छा होती. लेखकांच्या वडिलांची बदली वडगावला झाल्यामुळे शिक्षणासाठी त्यांना काकांकडे पुण्यातच ठेवण्यात आले. आपल्या मुलांना सोडून राहणे आईवडिलांना त्रासदायक होते; परंतु त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मन घट्ट करून लेखकाच्या आईवडिलांनी निरोप घेतला असेल असे मला वाटते.

प्रश्न २. पुढील उतारा वाचून दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा.

कृती १ : आकलन कृती

प्रश्न 1. कृती पूर्ण करा.

प्रश्न 2. एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

(i) सर्व खेळात लेखकांस कोणता खेळ आवडत असे?

उत्तर : सर्व खेळात लेखकांना क्रिकेट खेळ आवडत असे.

(ii) लेखकाचे काका कुठे राहत?

उत्तर : लेखकाचे काका पुण्याच्या वाय.एम.सी.ए. कंपाऊंडमध्ये राहत.

(iii) लेखकांनी काय व्हायचे ठरविले?

उत्तर : लेखकांनी क्रिकेट खेळाडू व्हायचे ठरविले.

(iv) लेखक कोणाची दांडी उडवण्याचा प्रयत्न करत असे?

उत्तर : लेखक सभासदांची दांडी उडवण्याचा प्रयत्न करत असे.

प्रश्न 3. उताऱ्यानुसार घटनांचा क्रम लावा.

(i) शाळा सुटली ना सुटली तोच लेखक ग्राऊंडवर हजर होत.

(ii) अनेक खेळाडू पाहण्याची संधी मिळू लागली.

(iii) सभासद जसे जमेल तसे खेळायला येत.

(iv) लेखक सभासदांचा खेळ लक्ष देऊन पाहत,

उत्तर:

(i) सभासद जसे जमेल तसे खेळायला येत.

(ii) लेखक सभासदांचा खेळ लक्ष देऊन पाहत.

(iii) अनेक खेळाडू पाहण्याची संधी मिळू लागली.

(iv) शाळा सुटली ना सुटली तोच लेखक ग्राऊंडवर हजर होत.

प्रश्न 4. कंसातील योग्य शब्द वापरून रिकाम्या जागा भरा.

(i) साहजिकच याचा …………………………… माझ्या बालमनावर होई. (संस्कार, परिणाम, आनंद, दुःख)

(ii) कोणी नाही असे पाहून ते मला …………………………… फेकायला (दगड, गोळा, चेंडू, भाला)

(iii) दुसऱ्या दिवसासाठी ग्राउंडवर पाणी मारणे इत्यादी कामात मी …………………………… आनंदाने मदत करत असे. (खेळाडूंना, पोलिसांना, ग्राऊंड्समनला, पंचना)

उत्तर:

(i) परिणाम

(ii) चेंडू

(iii) ग्राऊंड्समनला

You May Like -

 1. Chapter 1 तू बुद्धी दे (प्रार्थना)
 2. Chapter 2.1 संतवाणी अंकिला मी दास तुझा-संत नामदेव
 3. Chapter 2.2 संतवाणी योगी सर्वकाळ सुखदाता-संत एकनाथ
 4. Chapter 3 शाल
 5. Chapter 4 उपास
 6. Chapter 4.1 मोठे होत असलेल्या मुलांनो… (स्थूलवाचन)
 7. Chapter 5 दोन दिवस
 8. chapter 6 चुडीवाला
 9. Chapter 7 फूटप्रिन्टस
 10. Chapter 8 ऊर्जाशक्तीचा जागर
 11. Chapter 9 औक्षण
 12. Chapter 10 रंग साहित्याचे
 13. Chapter 11 जंगल डायरी
 14. Chapter 12 रंग मजेचे रंग उदयाचे
 15. Chapter 13 हिरवंगार झाडासारखं
 16. Chapter 14 बीज पेरले गेले

Read This Also

Leave a Comment