Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 4 उपास

Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 4 उपास

आम्ही विनामूल्य Maharashtra Board Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 4 उपास कृती | स्वाध्याय | प्रश्नोत्तर Pdf स्वरूपात प्रतुत करून देत आहोत. आपण जर Class 10th Marathi Aksharbharti Solutions | Digest च्या शोधात आहात तर तुह्मी योग्य ठीकानि आला आहात. आमच्या तज्ञ शिक्षकांच्या टीमने या पाठचा अभ्यास केला आहे आणि ज्या विद्यार्थ्यांना या पाठचा सारांश देण्यात अडचणी येत आहेत त्यांच्यासाठी नोट्स तयार केल्या आहेत. आम्ही तुम्हाला खात्री देतो की आमच्या पीडीएफ फाइल्स वापरून तुम्ही अधिक गुण मिळवू शकता. आम्ही तुम्हाला सांगू या की या प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रश्नांची उत्तरे आमच्या तज्ञ शिक्षक संघाने तयार केली आहेत. येथे तुम्हाला तीन पीडीएफ फाइल्स मिळतील, त्यापैकी पहिल्या पीडीएफ फाइल्समध्ये पाठ्यपुस्तकातील प्रश्नांची उत्तरे आहेत तर दुसऱ्या पीडीएफ फाइल्समध्ये तुम्हाला सरावांसाठी अतिरिक्त अतिरिक्त प्रश्न मिळतील. तिसर्‍या आणि शेवटच्या पीडीएफ फायलींमध्ये, तुम्हाला या प्रकरणाचा संपूर्ण अभ्यास मिळेल.

तुम्हाला माग्दर्शिका/गाईडची काळजी करण्याची गरज नाही कारण आमची पीडीएफ सोल्यूशन्स वापरल्यानंतर तुम्हाला त्यांची गरज भासणार नाही. या पोस्टच्या शेवटी तुम्हाला सर्व पीडीएफ फाइल्स मिळतील, म्हणून आम्ही तुम्हाला संपूर्ण लेख वाचण्याची विनंती करू इच्छितो.

Board ClassChapter
Maharashtra state Board10thChapter 4 उपास (upas)

Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 4 उपास Questions Answers in pdf format:

तुम्ही ज्याची वाट पाहत होता ते येथे तुम्हाला मिळेल. शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी, आता तुम्हाला महाराष्ट्र राज्य बोर्डाच्या इयता 10 वी मराठी अक्षरभारती विषयातील पाठ 4 “ उपास च्या pdf फाइल्स खाली सापडतील.
खाली तुम्ही PDF फाइल पाहू शकता जी डाउनलोड केली जाऊ शकते परंतु पुढे जाण्यापूर्वी, कृपया खाली दिलेल्या आमच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करा.

Pdf file कशी डाऊनलोड करावी ?

खाली आपणास आमची pdf file दिसत आहे त्या खालील मेनू बटन देखील दिसत असेल. पुढील पेज बघण्यासाठी आपणास next बटन वर क्लिक करावे लागेल. अश्या प्रकारे आपण सर्व pdf file मधील प्रश्नोत्तरे बघू शकाल.

जर आपणांस खालील pdf फाईल डाऊनलोड करायची असेल तर Download Now या बटनावर क्लिक करावे लागेल. बटांवर क्लिक केल्या नंतर 15 सेकंदाचा वेळ थांबा. त्यानंतर आपणास प्रश्नोताराची pdf file डाऊनलोड करण्यास मिळेल.

Chapter-4-उपास-1


Do you want to download above file In pdf ?

Pdf फाईल डाऊनलोड करा


Download our Other Important PDF files ↴

Chapter 4 उपास - Text book Exercise


Chapter 4 उपास - Additional Extra Exercise:


Chapter 4 उपास - Entire Exercise:


Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 4 उपास: Pdf Download

कधी- कधी काही तांत्रिक अडचणीचा विचार करता वरील दिलेल्या फाइल्स डाऊनलोड करत असताना काही अडचणी येवू शकतात.

आपणस जर वरील दिलेल्या Pdf फाइल्स डाऊनलोड करण्यास काही अडचणी येत असतील तर आपण खाली रकान्यात दिलेल्या Download बटनाला क्लिक करून मजकुराह डाऊनलोड करू शकता.

पाठाचे नाव मजकूर डाऊनलोड
Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 4 उपासText book ExerciseDownload
Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 4 उपासAdditional Extra ExerciseDownload
Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 4 उपासEntire ExerciseDownload

Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 4 उपास: Notes

आपण इयत्ता 10 वी मराठी अक्षरभारती पाठ 4 "उपास" अध्ययन करत असताना, आपण पाहू शकतो की या पाठच्या मध्यंतरी बरेच प्रश्न विचारले जातात आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांची उत्तरे देणे अपेक्षित असते. काही विद्यार्थ्यांना उत्तर देताना काही समस्या येऊ शकतात, परंतु आम्ही तुम्हाला वचन देतो की आमच्या उत्तराचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, तुम्हाला अशा प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा आत्मविश्वास मिळेल. आमच्या तज्ञ टीम शिक्षकाने प्रश्नोताराची अनेक भागांमध्ये विभागणी केली आहे, ज्यामुळे तुम्हाला हा पाठ अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यास मदत होईल. पुढील भागांवर एक नजर टाका:

  • Chapter 4 उपास (आकलन कृती)
  • Chapter 4 उपास (स्वमत)
  • Chapter 4 उपास (अतिरिक्त प्रश्नोत्तरे)
  • Chapter 4 उपास (शब्दार्थ)
  • Chapter 4 उपास (सामनार्थी शब्द)
  • Chapter 4 उपास (विरुद्धार्थी शब्द)

Class 10 Marathi Aksharbharti Solutions Chapter 4 उपास Exercises or questions answers: Question Bank

जे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षेची तयारी करत आहेत आणि बोर्डात अधिक गुण मिळवू इच्छितात ते आमच्या प्रश्न बँकेचा वापर करू शकतात, त्यापैकी काही प्रश्न तुमच्या अंतिम परीक्षेत निश्चितच विचारले जाऊ शकतात.
आमच्या pdf फाईलच्या शेवटी, तुम्हाला इयत्ता 10 वी मराठी अक्षरभारती पाठ 4 उपास मिळेल, आमच्या तज्ञ टीमचा प्रश्न बँकेवर विश्वास आहे जे तुम्हाला अधिक गुण मिळविण्यात मदत करेल.
आमच्या शिक्षकांच्या तज्ञ टीमने या प्रश्नांसाठी सर्वोत्तम उत्तरे तयार केले आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आमच्या PDF फाईलमध्ये दिली आहेत जी खाली दिली आहे. तुम्ही तुमच्या फावल्या वेळेत अभ्यास करण्यासाठी ते डाउनलोड करू शकता. इयत्ता 10 वी मराठी अक्षरभारती पाठ 4 " उपास " च्या स्वाध्याय पीडीएफ फाइलमध्ये तुम्हाला खाली दिलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नपेढीचे निराकरण सापडेल.
आम्हाला आशा आहे की ही प्रश्न बँक तुम्हाला तुमच्या परीक्षेच्या तयारीमध्ये थोडी मदत करेल.

Question Bank

प्रश्न 2. काय ते लिहा.

उत्तर:

(i) पंतांची चाळीत जाहीर झालेली गोष्ट – [खाजगी उपोषण]

(ii) पंतांच्या डोळ्यांपुढे रात्रंदिवस नाचत होते – [एकशे एक्क्याऐंशी पौंड वजन असलेले कार्ड]

प्रश्न 3. एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

(i) पंतांनी कोणती भीष्मप्रतिज्ञा केली?

उत्तर:

“दोन महिन्यात पन्नास पौंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा!” अशी भीष्मप्रतिज्ञा पंतांनी केली होती.

(ii) कोणत्या विचाराने पंतांची झोप उडाली?

उत्तर:

वजन कमी झाले पाहिजे, या विचाराने पंतांची झोप उडाली.

(iii) पंतांच्या धर्मपत्नीचा कशावर अजिबात विश्वास नव्हता?

उत्तर:

पंत पूर्वीसारखे गाढ झोपत नाहीत यावर त्यांच्या धर्मपत्नीचा अजिबात विश्वास नव्हता.

(iv) पंतांना ताटातले पदार्थ न दिसता काय दिसू लागल्या?

उत्तर:

पंतांना ताटातले पदार्थ न दिसता नुसत्या ‘कॅलरीज’ दिसू लागल्या. उताऱ्यानुसार घटनांचा क्रम लावा. वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ज्ञ पंतांना भेटू लागले. चाळीतल्या लोकांनी पंतांच्या उपासाची अवहेलना केली. पंतांच्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली.

(iv) पंतांनी दोन महिन्यात पन्नास पौंड वजन कमी करून दाखवीन अशी भीष्मप्रतिज्ञा केली.

उत्तर:

(i) पंतांच्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली.

(ii) पंतांनी दोन महिन्यात पन्नास पौंड वजन कमी करून दाखवीन! अशी भीष्मप्रतिज्ञा केली.

(iii) वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ज्ञ पंतांना भेटू लागले.

(iv) चाळीतल्या लोकांनी पंतांच्या उपासाची अवहेलना केली.

कृती २ : आकलन कृती

प्रश्न 1. उत्तरे लिहा.

उत्तर:

(i) पंतांचे वजन – [एकशे एक्क्याऐंशी पौंड]

(ii) चाळीतल्या लोकांनी पंतांना दिलेला सल्ला – [डाएटचा]

प्रश्न 2. खालील शब्द मराठीत स्पष्ट करा.

उत्तर:

(i) डाएट – नेहमीचा आहार (आहारावर निबंध)

(ii) प्रोटीन – दूध, अंडी, मांस इ. मधील पोषक द्रव्य

(iii) कॅलरी – अन्नापासून मिळणाऱ्या शक्तीचे (ऊर्जेचे) प्रमाण

(iv) पौंड – वजनाचे एक माप

प्रश्न 3. कोण कोणास म्हणाले ते लिहा.

उत्तर:

प्रश्न 4. कोण ते लिहा.

उत्तर:

(i) डाएटचा सल्ला देणारी चाळीतील व्यक्ती – [सोकाजी त्रिलोकेकर]

(ii) पंतांना दुरुत्तरे करणारी – [पंतांची धर्मपत्नी]

प्रश्न 5. चूक की बरोबर ते लिहा.

(i) चाळीतल्या लोकांनी पंतांच्या उपासाची अवहेलना केली.

(ii) प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चरबीयुक्त पदार्थ पंत खाऊ लागले.

(iii) वजन कमी झाले पाहिजे, या विचाराने पंतांची झोप उडाली.

(iv) आहार शास्त्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना पंत भेटत नव्हते.

उत्तर:

(i) बरोबर

(ii) चूक

(iii) बरोबर

(iv) चूक

प्रश्न 6. कंसातील योग्य शब्द वापरून रिकाम्या जागा भरा.

(i) रात्रंदिवस ते ………………………….. माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते. (कार्ड, दिवस, वजन, घड्याळ)

(ii) आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची ………………………….. केली होती. (टिंगल, चेष्टा, मस्करी, अवहेलना)

उत्तर:

(i) कार्ड

(ii) अवहेलना

कृती ३ : स्वमत

प्रश्न 1. पंतांनी भीष्मप्रतिज्ञा करण्यामागचा हेतू लिहा.

उत्तरः पंतांनी उपोषण केल्याची खाजगी हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येताजाता ‘नाही ती भानगड आहे’, ‘उगीच हात दाखवून अवलक्षण’ आहे, ‘पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं!’ अशी वाक्ये त्यांच्या कानावर पडू लागली. पंतांना मात्र रात्रांदिवस ‘एकशे एक्क्याऐंशी पौंड’ वजनाचे कार्ड डोळ्यांपुढे नाचत होते. वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने त्यांची झोप उडाली. झोप कमी झाल्यामुळे वजन कमी होते या विचाराने त्यांना त्याचे काही वाटत नव्हते. पण यावर पत्नीचे दुरुत्तर होते की “घोरत तर असता रात्रभर!” एकूण काय वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने पंतांनी “दोन महिन्यात पन्नास पौंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा!” अशी भीष्मप्रतिज्ञा केली.

प्रश्न 2. ‘चाळ संस्कृती’ चे पाठातून होणारे दर्शन स्पष्ट करा.

उत्तरः पंत म्हणजे लेखक पु. ल. देशपांडे होत. ते चाळीत राहत असतानाचे वर्णन त्यांनी पाठात केले आहे. यासोबत चाळीतील लोकांचे स्वभाव, चाळीतील लोकजीवन यांची ओळख करून दिली आहे.

चाळ संस्कृतीत लोकांच्या वागण्यातील मोकळेपणा पाठातून दिसून येतो. एकमेकांना नावे ठेवली तरी मनात एकमेकांबद्दल प्रेम असते. कोणतीही गोष्ट चाळीत लपून राहत नाही. ही चाळ संस्कृतीची वैशिष्ट्ये पाठात दिसून येतात.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

(i) काशीनाथ नाडकर्णीनी पंतांना कोणती गोष्ट वर्ण्य करायला सांगितली?

उत्तर:

काशीनाथ नाडकर्णीनी पंतांना डाळ वर्ण्य करायला सांगितली.

(ii) बाबूकाकांनी कोणत्या गोष्टी सोडावयास सांगितले?

उत्तरः

बाबूकाकांनी तेल आणि तळलेले पदार्थ सोडावयास सांगितले.

(iii) बसून बसून काय खेळल्याने वजन वाढते?

उत्तरः

बसून बसून पत्ते खेळल्याने वजन वाढते.

(iv) “ए इडिअट! सगळ्याच गोष्टींत जोक काय मारतोस नेमी?” असे जनोबा रेगेंना कोण म्हणाले?

उत्तरः

“ए इडिअट! सगळ्याच गोष्टींत जोक काय मारतोस नेमी” असे जनोबा रेगेंना, सोकाजी त्रिलोकेकर म्हणाले.

प्रश्न 3.

कोण ते लिहा.

उत्तर:

(i) नेहमी तिरके बोलणारे → जनोबा रेगे

(ii) सर्व जनांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवणारे → पंत

(iii) ‘बटाट्याची चाळ’ म्हणू नका. वजन वाढेल! असे उपदेश करणारे → जनोबा रेगे

(iv) या ठिकाणी सगळे भात खातात

प्रश्न 4.

उताऱ्यानुसार वाक्यांचा क्रम लावा.

(i) पहिला उपाय म्हणून मी ‘आहारपरिवर्तन’ सुरू केले.

(ii) “तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा.”

(iii) जनोबा रेगे या इसमाला काय म्हणावे हे मला कळत नाही.

(iv) “ए इडिअट! सगळ्याच गोष्टींत जोक काय मारतोस नेमी?

उत्तर:

(i) जनोबा रेगे या इसमाला काय म्हणावे हे मला कळत नाही.

(ii) “ए इडिअट! सगळ्याच गोष्टींत जोक काय मारतोस नेमी?

(iii) “तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा.”

(iv) पहिला उपाय म्हणून मी ‘आहारपरिवर्तन’ सुरू केले.

You May Like -

Read This Also

Leave a Comment